AUTRES Événements / altres esdeveniments / OTROS EVENTOS

SPECTACLE MUSICAL / ESPECTACLE MUSICAL / ESPECTÁCULO MUSICAL
LECTURES & RENCONTRES / LECTURES I TROBADES / LECTURAS Y ENCUENTROS

VENDREDI/DIVENDRES/VIERNES 24/02 - 19h Librairie Jaimes
Carrer de València, 318 - 08009 Barcelona

LECTURE-CONCERT : "DROIT DE VISITE" d'Alexandra Badea et Rémi Billardon
LECTURA-CONCERT/LECTURA-CONCIERTO


© Photo : François Vila
Dans le cadre du projet l'Europe des libraires indépendants, sur le thème de la condition humaine, "Droit de visite" plonge dans l'intériorité d'un personnage confiné, contraint, libérant un flux de paroles entre confidences et obscures réminiscences. Sans jamais délivrer la nature des mystérieux "actes" commis, cet être fragmenté, en quête de vérité, navigue entre dépendance et émancipation. Au tournant de sa vie, la déflagration semble laisser place à un apaisement. Écrit durant le confinement du printemps 2020, ce spectacle est né de la nécessité de résister à l'isolement imposé.

Le Oui ! Festival a programmé trois pièces d'Alexandra Badea : "Pulvérisés" (2018), "Europe Connection" (2019), "Je ne marcherai plus dans les traces de tes pas" (2020), et nous sommes ravis d'accompagner son retour à Barcelone.

En el marc del projecte L'Europa dels llibreters independents, sobre el tema de la condició humana, "Droit de visite" s'endinsa en la interioritat d'un personatge confinat i constret, que allibera un flux de paraules entre confidències i reminiscències obscures. Aquest ésser fragmentat, en recerca de la veritat, navega entre la dependència i l'empancipació, sense arribar mai a descobrir la natura dels misteriosos "actes" comesos. En el tombant de la seva vida, el conflicte sembla donar pas a la calma. Escrit durant el confinament de la primavera del 2020, aquest espectacle neix de la necessitat de resistir a l'aïllament imposat.

El Oui! Festival ha programat tres obres de teatre d'Alexandra Badea: "Ruixats" (2018), "Europa connexió" (2019), "No caminare mes seguint les traces dels teus passos" (2020), i estem encantats d'acompanyar-la en el seu retorn a Barcelona.

En el marco del proyecto La Europa de los libreros independientes, sobre el tema de la condición humana, "Droit de visite" se sumerge en la interioridad de un personaje confinado, constreñido, que desata un caudal de palabras entre confidencias y oscuras reminiscencias. Este ser fragmentado, en búsqueda de la verdad, navega entre la dependencia y la empancipación, sin llegar nunca a descubrir la naturaleza de los misteriosos "actos" cometidos. En el momento crucial de su vida, el conflicto parece dar paso a la calma. Escrito durante el confinamiento de la primavera de 2020, este espectáculo nació de la necesidad de resistir el aislamiento impuesto.

El Oui! festival ha programado tres obras de teatro de Alexandra Badea: "Pulverizados" (2018), "Europa connexión" (2019), "No andaré más siguiendo las huellas de tu pasos" (2020), y estamos encantados de acompañarla en su regreso a Barcelona.

Gratuit / Gratuït / Gratuito

Courant février Librairie Jaimes et d'autres lieux à venir
Librairie Jaimes - Carrer de València, 318 - 08009 Barcelona

RENCONTRE AUTOUR DE LA TRADUCTION
TROBADA AL VOLTANT DE LA TRADUCCIÓ / ENCUENTRO EN TORNO A LA TRADUCCIÓN

Avec Jordi Vilà, traducteur et metteur en scène, à l'occasion de la parution en catalan de la pièce "Bomber(S)" de Jean-Benoît Patricot (Edició Oui !). Jordi Vilà a été professeur à l'Institut del Teatre (Barcelone et Terassa) durant plus de 40 ans. Il a traduit en catalan des auteurs comme Raymond Devos, Marc Jolivet, Guy Foissy et plus récemment Jean-Benoît Patricot.

En savoir sur Jean-Benoît Patricot (Per saber-ne més/Para saber más sobre)

Edició Oui! est la suite logique et complémentaire du Oui! Festival de théâtre en français de Barcelone dédié aux écritures contemporaines. La qualité du texte, l'émotion qu'il procure, l'urgence de le partager et de le proposer à la découverte. Pour ceux qui ont vu la pièce montée par Jordi Vilà en Catalogne, pouvoir s'y replonger. Il y a des textes que l'on peut lire et relire et "Pompiers(S)", première pièce de Jean-Benoît Patricot, fait partie de ceux-ci. "Pompier(S)" avait été présentée en 2017 lors de la 1re édition du festival. Convaincus de la force du texte, nous avions proposé à Jordi Vilà d'en faire la traduction en catalan et de proposer le texte en lecture publique. La pièce a été montée et présentée au festival FIET de Majorque, à la Mostra d'Igualada puis, enfin, à Barcelone, au Théâtre AKadèmia. Partout sur son passage, le public, les professionnels et la presse l'ont saluée.

Jordi Vilà era professor de l'Institut del Teatre durant més de 40 anys. Ha traduït textos que li agraden molt del francès al català, com ja havia fet amb Raymond Devos, Marc Jolivet, Guy Foissy i Jean-Benoît Patricot.

L'Edició Oui! és la continuïtat lògica i un complement del Oui! Festival de teatre en francès de Barcelona, dedicat a l'escriptura teatral francòfona contemporània. La qualitat del text, l'emoció que aporta, la urgència de compartir-la i oferir-la per tal que es descobreixi. Per aquells qui ja hagin vist l'obra de teatre dirigida per Jordi Vilà a Catalunya, tenir-la en paper serveix per poder-nos-hi tornar a capbussar. Hi ha textos que es poden llegir i rellegir i "Bomber(S)", la primera obra de Jean-Benoît Patricot, n'és un. "Bomber(S)" es va presentar el febrer de 2017 durant la primera edició del festival. Convençuts de la força del text, vam proposar a Jordi Vilà de traduir-la al català i d'oferir el text a la lectura pública, en el marc del festival. L'obra ha estat produïta i presentada al festival FIET de Mallorca, la Mostra d'igualada i al Teatre AKadèmia de Barcelona. Per tot arreu on ha passat, l'obra dirigida per Jordi Vilà ve rebre un bon accuiliment del public, dels professionnals i de la premsa.

Jordi Vilà fue profesor de l'Institut del Teatre durante más de 40 años. Ha traducido textos que le gustan del francés al catalán, como los de Raymond Devos, Marc Jolivet, Guy Foissy y Jean-Benoît Patricot.

La Edició Oui ! es la continuación lógica y complementaria del Oui ! Festival de teatro en francés de Barcelona, dedicado a la escritura teatral francófona contemporánea. La calidad del texto, la emoción que provoca, la urgencia de compartirlo y de darlo a conocer. A los que han visto la obra dirigida por Jordi Vilà en Cataluña, tenerla en papel les permite volver a explorarla. Hay textos que se pueden leer y releer: "Bomber(S)", la primera obra de Jean-Benoît Patricot, es uno de ellos. "Bomber(S)" se presentó en febrero de 2017 durante la 1a edición del festival. Convencidos de la fuerza del texto, le propusimos a Jordi Vilà que lo tradujera al catalán y que lo ofreciera en lectura pública en el marco del festival. La obra se ha producido y presentado en el festival FIET de Mallorca, la Mostra d'Igualada y en el Teatre AKadèmia de Barcelona. En todos los sitios donde se ha representado, la obra dirigida por Jordi Vilà ha sido alabada por el público, los profesionales y la prensa.

Gratuit / Gratuït / Gratuito

Télécharger les lectures/rencontres

Festival Oui ! > 2017-23 FacebookInstagram Instagram © Barna-Bé | Designed by ko