Pompiers

Bombers | Bomberos

Mercredi/Dimecres/Miércoles 08/02 > 20h Almeria Teatre
Texte / Escrit per/ Texto : Jean-Benoît Patricot - Mise en scène / Dirigit per / Dirigido por : Serge Barbuscia
Durée / Durada / Duración : 1h10
Avec / Amb / Con : Camille Carraz et William Mesguich


Résumé / Resum / Resumen :

Elle s'est construit une histoire d'amour avec un beau pompier. Lui s'est amusé avec elle, jusqu'à l'offrir aux autres. C'est une fille limitée. Ils disent que c'est une fille limitée. Mais, comment fait-on pour dire non si l'on n'a pas les mots ? Lors du procès, que vaut la parole d'une fille limitée contre celle d'un soldat du feu ? Un huis clos terrible et haletant.
Ella es va construir una història d'amor amb un bomber atractiu. Ell es va divertir amb ella, fins al punt d'oferir-la als altres. És una noia mentalment limitada. Diuen que és una noia mentalment limitada. Com es pot dir "no" si no es troben les paraules per fer-ho? Durant el judici, quin valor té la paraula d'una noia mentalment limitada contra la d'un bomber? Una obra "a porta tancada" terrible i esgarrifosa.


Ella se construyó una historia de amor con un bombero atractivo. Él se divirtió con ella, llegando hasta a ofrecerla a los demás. Es una chica mentalmente limitada. Dicen que es una chica mentalmente limitada. ¿Cómo se puede decir "no" si no se encuentran las palabras para ello? Durante el juicio, ¿qué valor tiene la palabra de una chica mentalmente limitada contra la de un bombero? Una obra "a puerta cerrada" terrible y estremecedora.

Photos : Gilbert Scotti
Festival de Théâtre en Français de Barcelone - 2016-17 © Mise en lumière | Designed by ko