Le dernier cÈdre du Liban

L'Últim cedre del Líban | El Último cedro del Líbano

Mardi/Dimats/Martes 07/02 > 20h Almeria Teatre
Texte / Escrit per / Texto : Aïda Asgharzadeh  - Mise en scène / Dirigit per / Dirigido por : Nikola Carton
Durée / Durada / Duración : 1h35
Avec / Amb / Con : Magali Genoud et Azzedine Benamara


Résumé / Resum / Resumen :

Abandonnée à sa naissance en 1988, Eva reçoit en guise d'héritage des dizaines de micro cassettes et un dictaphone quelques mois avant ses 18 ans. Depuis le Centre d'Education Fermé où elle a été placée, elle écoute toutes les nuits la voix de sa mère lui raconter la guerre du Liban, la chute du mur de Berlin, son père qu'elle s'est forcée à fuir, ses doutes sur l'utilité de son métier… Malgré elle, Eva part à la rencontre de sa mère : Anna Duval, grand reporter de guerre.Abandonada en néixer el 1988, Eva hereta desenes de microcassets i una gravadora pocs mesos abans de fer els 18 anys. Des del Centre Educatiu Tancat (estructura alternativa a la presó) on està ingressada, escolta totes les nits la veu de la seva mare explicant-li la guerra del Líban, la caiguda del mur de Berlín, parlant-li del seu pare del qual es va veure forçada a separar-se'n, de la incertesa sobre la utilitat de la seva feina... Sense voler-ho, l'Eva va a buscar la seva mare: Anna Duval, una gran reportera de guerra.

Abandonada al nacer en 1988, Eva hereda decenas de microcasetes y una grabadora pocos meses antes de cumplir los 18 años. Desde el Centro Educativo Cerrado (estructura alternativa a la prisión) donde está ingresada, escucha todas las noches la voz de su madre contándole la guerra del Líbano, la caída del muro de Berlín, hablándole de su padre del que se vio forzada a separarse, de su incertidumbre sobre la utilidad de su trabajo... Sin quererlo, Eva va al encuentro de su madre: Anna Duval, una gran reportera de guerra.

Photos : Simon Gosselin
Festival de Théâtre en Français de Barcelone - 2016-17 © Mise en lumière | Designed by ko